Board logo

標題: [交流] NDS的孖寶賽車錯誤方法:踩爆油門。 [打印本頁]

作者: twp    時間: 2020-2-12 12:38     標題: NDS的孖寶賽車錯誤方法:踩爆油門。

NDS的孖寶賽車錯誤方法:踩爆油門。
這是常見的錯誤方法:踩爆油門。當在三時按,它會死火兼噴煙呀!

連結:http://www.youtube.com/watch?v=g9IBSpNdyqQ

現場影片:

[Youtube]g9IBSpNdyqQ[/Youtube]
歡迎光臨 任天堂玩家網 (http://www.ngamer.net/forum/) Powered by Discuz! 6.0.0